Werken bij PlatOOVacatures

Leraar De Regenboog, Son en Breugel

WTF 0,2 fte

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar die elke dinsdag met de leerlingen uit groep 7/8 aan de slag wil gaan.

Leraar De Ranonkel, Someren

WTF 0,6 fte

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een collega voor de instroomgroep van 4-jarigen voor de periode februari tot augustus 2022

Leraar cluster Someren, Asten, Deurne

WTF 0,6 / 0,8 / 1,0 FTE

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Vacature voor de vervangerspool, met uitzicht op een vast dienstverband binnen PlatOO!

Leraren

voor onze 15 PlatOO scholen

Staat jouw droombaan er nu niet tussen?

Voel jij de passie om als leraar bij een van de 15 scholen van PlatOO aan de slag te gaan? Wij hebben regelmatig interessante vacatures. Stuur je motivatiebrief en CV naar vacatures@platoo.nl

Raad van Toezicht

2 leden voor de RvT

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, incl. de voorzitter. Wegens het aftreden zijn er twee plaatsen in te vullen, met voorkeur voor 1 januari 2022.

Leraar Het Toverkruid, Asten

WTF 0,6 fte

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar voor groep 7/8 om per 1 december het huidige team te komen versterken. Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband binnen PlatOO!

Leraar 't Einder, Gemert

WTF 0,4 tot 1,0 fte

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar voor groep 8 (of verdeeld over groep 8, 7 en 3) om het huidige team van 25 collega's te komen versterken. Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband binnen PlatOO!

PlatOO als werkgeverWerken bij PlatOO

Wij realiseren ons dat de kwaliteit van ons onderwijs voor een groot deel afhankelijk is van het meesterschap van onze leraren. Voor goed onderwijs investeren we graag in de kracht van de leraar. Om ze te motiveren en te laten excelleren hebben we een verbeteringsprogramma en een expertisecentrum. We stimuleren de mobiliteit (uitwisseling) binnen onze scholen en hebben een bovenschools loopbaanbeleid.

HRM valt bij PlatOO onder de verantwoordelijkheid van het bestuurskantoor. Sollicitaties lopen daardoor bij voorkeur via PlatOO en niet via de scholen.

Personeelsbeleid

PlatOO heeft aanvullend op de CAO-PO beleid geformuleerd. Dit beleid is als Integraal PersoneelsBeleid (IPB 2014) op alle scholen inzichtelijk.

CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs is voor alle werknemers van PlatOO van toepassing.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden staan uitgewerkt in de CAO-PO 2018-2019. Verlofregelingen worden hierin uitgebreid belicht.

Aanvullend geeft PlatOO de gelegenheid gebruik te maken van regelingen zoals reiskostenvergoeding, cafetariaregeling, fiets-privéregeling, verrekening van vakbondscontributie, gereduceerde fitnesstarieven e.d. Indien personeelsleden gebruik willen maken van deze regelingen kunnen zij bij directeur of bestuurskantoor de formulieren opvragen.

Personeelsactiviteiten

Jaarlijks worden er op PlatOO-niveau regelmatig activiteiten in gang gezet voor het personeel van PlatOO. Er wordt waarde gehecht aan het inspireren en sparren van en met elkaar.

Regelmatig terugkerende gelegenheden zijn de KennisPodia, het Onderwijscafé en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten, inspelend op actualiteit c.q. festiviteiten.

Solliciteren

Wil jij solliciteren? Klik hier voor het sollicitatieformulier.