Werken bij PlatOOVacatures

Leraar de Regenboog, Breugel

0,4 fte (onderwijsteam onderbouw) en 1 fte (groep 4, vervanging zwangerschapsverlof)

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar voor 0,4 fte vanaf 1 maart 2021 ter versterking van ons onderwijsteam onderbouw, groep 1-2 (mogelijkheid tot vaste aanstelling bij goed functioneren) en leraar 1 fte vanaf 22 februari 2021 in groep 4. Vervanging zwangerschap t/m juli 2021. Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

Leraar De Ranonkel, Someren

wtf 0,6 fte voor de onderbouw

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar onderbouw voor 3 dagen vanaf 1 februari. Met uitzicht op een vast dienstverband binnen PlatOO. Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

Leraar Het Klokhuis, Beek en Donk

wtf 0,4 - 0,8 van 12 april t/m 23 juli 2021

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Leraar voor groep 7/8 (onderwijsteam bovenbouw) voor 0,4 tot 0,8 van 12 april t/m 23 juli 2021 (mogelijkheid tot vaste aanstelling bij goed functioneren en voldoende formatieruimte) Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

Leraren

Regelmatig nieuwe vacatures

Wat zoeken wij?

Interesse om te werken als leraar bij PlatOO? Wij hebben regelmatig interessante vacatures. Stuur je motivatiebrief en CV naar vacatures@platoo.nl

Leraar De Ruimte, Son en Breugel

wtf 1,0 medio juni 2021 tot medio december 2021 unit 1-2-3

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar wtf 1,0 vanaf medio juni 2021 (vervanging zwangerschap) tot medio december 2021 (met mogelijkheid tot vast dienstverband binnen PlatOO bij goed functioneren) Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

Leraar De Krommen Hoek, Son en Breugel

wtf 0,8 (indien gewenst uitbreiden met 0,2 fte vervangerspool)

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Tijdelijke functie voor de periode van medio maart t/m 31 juli 2021 ivm een zwangerschapsvervanging. Uitzicht op een vast dienstverband binnen PlatOO! Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

Leraar Het Toverkruid, Asten

Tijdelijk 1,0 wtf

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar vanaf 29 maart 2021 ter vervanging van een zwangerschapsverlof. Bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling binnen PlatOO. Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

PlatOO als werkgeverWerken bij PlatOO

Wij realiseren ons dat de kwaliteit van ons onderwijs voor een groot deel afhankelijk is van het meesterschap van onze leraren. Voor goed onderwijs investeren we graag in de kracht van de leraar. Om ze te motiveren en te laten excelleren hebben we een verbeteringsprogramma en een expertisecentrum. We stimuleren de mobiliteit (uitwisseling) binnen onze scholen en hebben een bovenschools loopbaanbeleid.

HRM valt bij PlatOO onder de verantwoordelijkheid van het bestuurskantoor. Sollicitaties lopen daardoor bij voorkeur via PlatOO en niet via de scholen.

Personeelsbeleid

PlatOO heeft aanvullend op de CAO-PO beleid geformuleerd. Dit beleid is als Integraal PersoneelsBeleid (IPB 2014) op alle scholen inzichtelijk.

CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs is voor alle werknemers van PlatOO van toepassing. De CAO-PO 2018-2019 is hier te downloaden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden staan uitgewerkt in de CAO-PO 2018-2019. Verlofregelingen worden hierin uitgebreid belicht.

Aanvullend geeft PlatOO de gelegenheid gebruik te maken van regelingen zoals reiskostenvergoeding, cafetariaregeling, fiets-privéregeling, verrekening van vakbondscontributie, gereduceerde fitnesstarieven e.d. Indien personeelsleden gebruik willen maken van deze regelingen kunnen zij bij directeur of bestuurskantoor de formulieren opvragen.

Personeelsactiviteiten

Jaarlijks worden er op PlatOO-niveau regelmatig activiteiten in gang gezet voor het personeel van PlatOO. Er wordt waarde gehecht aan het inspireren en sparren van en met elkaar.

Regelmatig terugkerende gelegenheden zijn de KennisPodia, het Onderwijscafé en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten, inspelend op actualiteit c.q. festiviteiten.

Solliciteren

Wil jij solliciteren? Klik hier voor het sollicitatieformulier.