Werken bij PlatOOVacatures

Leraar vervangingscluster Gemert-Bakel-Laarbeek

wtf 0,4-1,0

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar L10 vanaf 1 december 2020. Het betreft een reguliere vacature met uitzicht op een vaste aanstelling. Je wordt ingezet voor zowel langdurige als kortdurende vervangingen. Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

Leraar de Rietpluim

wtf 0,8

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar vanaf januari tot het einde schooljaar. Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

Leraar De Bron

wtf 0,4

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar vanaf 11 december 2020 tot 1 april 2021 voor groep 7 (dag in overleg) en groep 8 (vrijdag). Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

Leraren

Regelmatig nieuwe vacatures

Wat zoeken wij?

Interesse om te werken als leraar bij PlatOO? Wij hebben regelmatig interessante vacatures. Bent u geïnteresseerd? Stuur uw motivatiebrief en CV naar vacatures@platoo.nl

Leraar De Ruimte

wtf 0,6 - 0,8 op ma, di, do (vrij)

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Een leraar vanaf 22 februari 2021 tot eind juni 2021 voor de instroomgroep (1-2). Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl

Pedagogisch medewerker - onderwijsassistent

36 - 40 uur

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Korein en De Horizon zijn samen op zoek naar een pedagogisch medewerker - onderwijsassistent. Interesse? recruitment@wijzijnjong.nl

PlatOO als werkgeverWerken bij PlatOO

Wij realiseren ons dat de kwaliteit van ons onderwijs voor een groot deel afhankelijk is van het meesterschap van onze leraren. Voor goed onderwijs investeren we graag in de kracht van de leraar. Om ze te motiveren en te laten excelleren hebben we een verbeteringsprogramma en een expertisecentrum. We stimuleren de mobiliteit (uitwisseling) binnen onze scholen en hebben een bovenschools loopbaanbeleid.

HRM valt bij PlatOO onder de verantwoordelijkheid van het bestuurskantoor. Sollicitaties lopen daardoor bij voorkeur via PlatOO en niet via de scholen.

Personeelsbeleid

PlatOO heeft aanvullend op de CAO-PO beleid geformuleerd. Dit beleid is als Integraal PersoneelsBeleid (IPB 2014) op alle scholen inzichtelijk.

CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs is voor alle werknemers van PlatOO van toepassing. De CAO-PO 2018-2019 is hier te downloaden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden staan uitgewerkt in de CAO-PO 2018-2019. Verlofregelingen worden hierin uitgebreid belicht.

Aanvullend geeft PlatOO de gelegenheid gebruik te maken van regelingen zoals reiskostenvergoeding, cafetariaregeling, fiets-privéregeling, verrekening van vakbondscontributie, gereduceerde fitnesstarieven e.d. Indien personeelsleden gebruik willen maken van deze regelingen kunnen zij bij directeur of bestuurskantoor de formulieren opvragen.

Personeelsactiviteiten

Jaarlijks worden er op PlatOO-niveau regelmatig activiteiten in gang gezet voor het personeel van PlatOO. Er wordt waarde gehecht aan het inspireren en sparren van en met elkaar.

Regelmatig terugkerende gelegenheden zijn de KennisPodia, het Onderwijscafé en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten, inspelend op actualiteit c.q. festiviteiten.

Solliciteren

Wil jij solliciteren? Klik hier voor het sollicitatieformulier.