Werken bij PlatOOVacatures

Directeur OBS De Bron

wtf 0,8 - 1,0

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een directeur voor OBS De Bron in Deurne. Reageren kan tot en met 19 augustus 2019 via info@platoo.nl

VIP medewerkers

Vervangers- en Invallerspool

Meerdere vacatures

Wat zoeken wij?

De VIP bestaat uit 9 mensen met een vast dienstverband binnen PlatOO, de zogenaamde poolers. Zij worden ingezet op elke school en in iedere groep voor de kortdurende vervangingen. De poolers zijn zowel startende leraren als meer ervaren leerkrachten. Bent u geïnteresseerd? Stuur uw motivatiebrief en CV naar info@platoo.nl

Leraren

Regelmatig nieuwe vacatures

Wat zoeken wij?

Interesse om te werken als leraar bij PlatOO? Wij hebben regelmatig interessante vacatures. Bent u geïnteresseerd? Stuur uw motivatiebrief en CV naar info@platoo.nl

Werken bij PlatOO

Wij realiseren ons dat de kwaliteit van ons onderwijs voor een groot deel afhankelijk is van het meesterschap van onze leraren. Voor goed onderwijs investeren we graag in de kracht van de leraar. Om ze te motiveren en te laten excelleren hebben we een verbeteringsprogramma en een expertisecentrum. We stimuleren de mobiliteit (uitwisseling) binnen onze scholen en hebben een bovenschools loopbaanbeleid.

HRM valt bij PlatOO onder de verantwoordelijkheid van het bestuurskantoor. Sollicitaties lopen daardoor bij voorkeur via PlatOO en niet via de scholen.

Personeelsbeleid

PlatOO heeft aanvullend op de CAO-PO beleid geformuleerd. Dit beleid is als Integraal PersoneelsBeleid (IPB 2014) op alle scholen inzichtelijk.

CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs is voor alle werknemers van PlatOO van toepassing. De CAO-PO 2018-2019 is hier te downloaden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden staan uitgewerkt in de CAO-PO 2017-2018. Verlofregelingen worden hierin uitgebreid belicht.

Aanvullend geeft PlatOO de gelegenheid gebruik te maken van regelingen zoals reiskostenvergoeding, cafetariaregeling, fiets-privéregeling, verrekening van vakbondscontributie, gereduceerde fitnesstarieven e.d. Indien personeelsleden gebruik willen maken van deze regelingen kunnen zij bij directeur of bestuurskantoor de formulieren opvragen.

Personeelsactiviteiten

Jaarlijks worden er op PlatOO-niveau regelmatig activiteiten in gang gezet voor het personeel van PlatOO. Er wordt waarde gehecht aan het inspireren en sparren van en met elkaar.
Regelmatig terugkerende gelegenheden zijn de KennisPodia, het Onderwijscafe en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten, inspelend op actualiteit c.q. festiviteiten.