Werken bij PlatOOVacatures

Conciërge/ onderhoudsmed.

wtf 0,8 - 1,0 fte

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Conciërge/onderhoudsmedewerker voor de Rietpluim. Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en CV naar vacatures@platoo.nl

Administratief medewerker

2 dagdelen

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Administratief medewerker voor OBS De Bron in Deurne voor 2 dagdelen (gemiddeld 8 uur per week). Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en CV naar vacatures@platoo.nl

Leraar de Hasselbraam Deurne

wtf 1 (ook in te vullen als 0,4 en 0,6 fte)

Functieprofiel

Wat zoeken wij?

Leraar voor OBS de Hasselbraam voor de periode van 15 oktober 2020 tot 10 maart 2021. Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en CV naar vacatures@platoo.nl

Leraren

Regelmatig nieuwe vacatures

Wat zoeken wij?

Interesse om te werken als leraar bij PlatOO? Wij hebben regelmatig interessante vacatures. Bent u geïnteresseerd? Stuur uw motivatiebrief en CV naar vacatures@platoo.nl

PlatOO als werkgeverWerken bij PlatOO

Wij realiseren ons dat de kwaliteit van ons onderwijs voor een groot deel afhankelijk is van het meesterschap van onze leraren. Voor goed onderwijs investeren we graag in de kracht van de leraar. Om ze te motiveren en te laten excelleren hebben we een verbeteringsprogramma en een expertisecentrum. We stimuleren de mobiliteit (uitwisseling) binnen onze scholen en hebben een bovenschools loopbaanbeleid.

HRM valt bij PlatOO onder de verantwoordelijkheid van het bestuurskantoor. Sollicitaties lopen daardoor bij voorkeur via PlatOO en niet via de scholen.

Personeelsbeleid

PlatOO heeft aanvullend op de CAO-PO beleid geformuleerd. Dit beleid is als Integraal PersoneelsBeleid (IPB 2014) op alle scholen inzichtelijk.

CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs is voor alle werknemers van PlatOO van toepassing. De CAO-PO 2018-2019 is hier te downloaden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden staan uitgewerkt in de CAO-PO 2018-2019. Verlofregelingen worden hierin uitgebreid belicht.

Aanvullend geeft PlatOO de gelegenheid gebruik te maken van regelingen zoals reiskostenvergoeding, cafetariaregeling, fiets-privéregeling, verrekening van vakbondscontributie, gereduceerde fitnesstarieven e.d. Indien personeelsleden gebruik willen maken van deze regelingen kunnen zij bij directeur of bestuurskantoor de formulieren opvragen.

Personeelsactiviteiten

Jaarlijks worden er op PlatOO-niveau regelmatig activiteiten in gang gezet voor het personeel van PlatOO. Er wordt waarde gehecht aan het inspireren en sparren van en met elkaar.

Regelmatig terugkerende gelegenheden zijn de KennisPodia, het Onderwijscafé en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten, inspelend op actualiteit c.q. festiviteiten.

Solliciteren

Wil jij solliciteren? Klik hier voor het sollicitatieformulier.