Werken bij PlatOOVacatures

Directeur of ambitieuze potential OBS De Bron

wtf 0,8 - 1,0

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een directeur of ambitieuze potential voor OBS De Bron in Deurne. Reageren kan via info@platoo.nl

Onderwijsassistent

wtf 0,46 fte

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Onderwijsassistent voor vervanging zwangerschapsverlof (periode januari 2020 tot mei 2020), beschikbaar voor leerlingbegeleiding in alle groepen, specifiek voor begeleiding leerling met Downsyndroom en leerling met visuele beperking.
Reageren kan via info@platoo.nl

leraren OBS de Ranonkel

wtf 0,46 fte en 0,54 fte

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Leraren voor OBS de Ranonkel.
Reageren kan via info@platoo.nl

leraar De Mijlpaal

wtf 0,6

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Leraar voor De Mijlpaal groep 1/2 ma, di, woe van 20-1-2019 tot 31-7-2020 daarna worden dit reguliere uren! Reageren kan via info@platoo.nl

leraren De Ruimte

wtf 1,5

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Leraren voor Sterrenschool De Ruimte vanaf 1 december 2019

Leraren

Regelmatig nieuwe vacatures

Wat zoeken wij?

Interesse om te werken als leraar bij PlatOO? Wij hebben regelmatig interessante vacatures. Bent u geïnteresseerd? Stuur uw motivatiebrief en CV naar info@platoo.nl

Werken bij PlatOO

Wij realiseren ons dat de kwaliteit van ons onderwijs voor een groot deel afhankelijk is van het meesterschap van onze leraren. Voor goed onderwijs investeren we graag in de kracht van de leraar. Om ze te motiveren en te laten excelleren hebben we een verbeteringsprogramma en een expertisecentrum. We stimuleren de mobiliteit (uitwisseling) binnen onze scholen en hebben een bovenschools loopbaanbeleid.

HRM valt bij PlatOO onder de verantwoordelijkheid van het bestuurskantoor. Sollicitaties lopen daardoor bij voorkeur via PlatOO en niet via de scholen.

Personeelsbeleid

PlatOO heeft aanvullend op de CAO-PO beleid geformuleerd. Dit beleid is als Integraal PersoneelsBeleid (IPB 2014) op alle scholen inzichtelijk.

CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs is voor alle werknemers van PlatOO van toepassing. De CAO-PO 2018-2019 is hier te downloaden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden staan uitgewerkt in de CAO-PO 2018-2019. Verlofregelingen worden hierin uitgebreid belicht.

Aanvullend geeft PlatOO de gelegenheid gebruik te maken van regelingen zoals reiskostenvergoeding, cafetariaregeling, fiets-privéregeling, verrekening van vakbondscontributie, gereduceerde fitnesstarieven e.d. Indien personeelsleden gebruik willen maken van deze regelingen kunnen zij bij directeur of bestuurskantoor de formulieren opvragen.

Personeelsactiviteiten

Jaarlijks worden er op PlatOO-niveau regelmatig activiteiten in gang gezet voor het personeel van PlatOO. Er wordt waarde gehecht aan het inspireren en sparren van en met elkaar.
Regelmatig terugkerende gelegenheden zijn de KennisPodia, het Onderwijscafe en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten, inspelend op actualiteit c.q. festiviteiten.