Werken bij PlatOOVacatures

Directeur De Krommen Hoek

wtf 0,8 - 1,0

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een directeur voor De Krommen Hoek in Son en Breugel (0,8 -1,0fte). Reageren kan tot en met 5 april as. via info@platoo.nl

Leraar De Horizon

wtf 0,6-0,8

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een leraar wtf 0,6 - 0,8 per schooljaar 2019-2020. Reageren kan via info@platoo.nl.

Leraar De Ruimte

wtf 1,0 vanaf 11-6-2019

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een leraar wtf 1,0 vanaf 11 juni 2019 voor De Ruimte in Son en Breugel. Reageren kan via info@platoo.nl.

Leraar OBS Het Toverkruid

wtf 1,0 en 0,4

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een leraar voor 1,0 fte in Ommel of Asten en een leraar 0,4 fte in Ommel per schooljaar 2019-2020. Reageren kan via info@platoo.nl.

Leraar OBS de Kleine Kapitein

wtf 0,9 - 0,4 - 1,0 en 0,6

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Leraren voor OBS de Kleine Kapitein per schooljaar 2019-2020.
Reageren kan via info@platoo.nl.

Leraren De Krommen Hoek

wtf 0,6 - 0,2 en 0,5

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Tijdelijke leraren wtf 0,6, 0,2 en 0,5 voor het huidige schooljaar. Reageren kan via info@platoo.nl.

Projectleider ICT/Technologie

wtf 0,5 - 0,6 fte

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een Projectleider ICT/Technologie belast met de uitvoering van het Innovatie- en Investeringsplan 2015-2020 en de doorontwikkeling vanaf 2020.
Reageren kan via info@platoo.nl.

Directeur OBS Het Toverkruid

wtf 0,8 - 1,0

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een directeur voor OBS Het Toverkruid in Asten en Ommel. Reageren kan tot en met 5 mei as. via info@platoo.nl

Leraar OBS 't Einder

wtf 1,0

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een leraar voor OBS Het Einder per schooljaar 2019-2020. Reageren kan via info@platoo.nl.

Leraar en onderwijsassistent OBS de Regenboog

leraar (0,6 fte) en onderwijsassistent (1,0 fte)

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een leraar voor groep 6 voor 0,6 fte en een onderwijsassistent voor 1,0 fte per schooljaar 2019-2020. Reageren kan via info@platoo.nl.

LIO/WPO stage OBS Het Toverkruid

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een vierdejaars PABO student voor het schooljaar 2019-2020

LIO/WPO stage OBS Het Klokhuis

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een vierdejaars PABO student voor het schooljaar 2019-2020

LIO/WPO stage OBS De Horizon

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een vierdejaars PABO student voor het schooljaar 2019-2020

LIO/WPO stage OBS De Ranonkel

> meer informatie

Wat zoeken wij?

Een vierdejaars PABO student voor het schooljaar 2019-2020

VIP medewerkers

Vervangers- en Invallerspool

Meerdere vacatures

> reageer nu!

Wat zoeken wij?

De VIP bestaat uit 9 mensen met een vast dienstverband binnen PlatOO, de zogenaamde poolers. Zij worden ingezet op elke school en in iedere groep voor de kortdurende vervangingen. De poolers zijn zowel startende leraren als meer ervaren leerkrachten. Bent u geïnteresseerd? Klik op de button ‘Reageer nu!’.

Werken bij PlatOO

Wij realiseren ons dat de kwaliteit van ons onderwijs voor een groot deel afhankelijk is van het meesterschap van onze leraren. Voor goed onderwijs investeren we graag in de kracht van de leraar. Om ze te motiveren en te laten excelleren hebben we een verbeteringsprogramma en een expertisecentrum. We stimuleren de mobiliteit (uitwisseling) binnen onze scholen en hebben een bovenschools loopbaanbeleid.

HRM valt bij PlatOO onder de verantwoordelijkheid van het bestuurskantoor. Sollicitaties lopen daardoor bij voorkeur via PlatOO en niet via de scholen.

Personeelsbeleid

PlatOO heeft aanvullend op de CAO-PO beleid geformuleerd. Dit beleid is als Integraal PersoneelsBeleid (IPB 2014) op alle scholen inzichtelijk.

CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs is voor alle werknemers van PlatOO van toepassing. De CAO-PO 2018-2019 is hier te downloaden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden staan uitgewerkt in de CAO-PO 2017-2018. Verlofregelingen worden hierin uitgebreid belicht.

Aanvullend geeft PlatOO de gelegenheid gebruik te maken van regelingen zoals reiskostenvergoeding, cafetariaregeling, fiets-privéregeling, verrekening van vakbondscontributie, gereduceerde fitnesstarieven e.d. Indien personeelsleden gebruik willen maken van deze regelingen kunnen zij bij directeur of bestuurskantoor de formulieren opvragen.

Personeelsactiviteiten

Jaarlijks worden er op PlatOO-niveau regelmatig activiteiten in gang gezet voor het personeel van PlatOO. Er wordt waarde gehecht aan het inspireren en sparren van en met elkaar.
Regelmatig terugkerende gelegenheden zijn de KennisPodia, het Onderwijscafe en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten, inspelend op actualiteit c.q. festiviteiten.