Obs de Ranonkel

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 331 (per 1 februari 2023)

De Ranonkel ligt midden in de woonwijk Waterdael in Someren. We beschikken over een modern en functioneel gebouw te midden van veel groen en speelgelegenheid. Het onderwijs op onze school laat zich het beste kenmerken door de woorden betrokkenheid, vooruitstrevend, thematisch, welbevinden en kind centraal. Op De Ranonkel worden kinderen nadrukkelijk betrokken in de vormgeving van het onderwijs.

Contactgegevens

Dommel 20
5711 KT Someren
[T] 0493-490441
[e-mail] info@obsderanonkel.nl
[site] www.obsderanonkel.nl

Nazan Schillings - Baas
Mw. Nazan SchillingsDirecteur

‘Het onderwijs op onze school laat zich het beste kenmerken door de woorden betrokkenheid, vooruitstrevend, thematisch, welbevinden en kind centraal.’