PrivacyPrivacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verwerken. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van de website van Stichting PlatOO, ressorterend onder het bevoegd gezag van stichting PlatOO. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting PlatOO niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Contactgegevens PlatOO

Het bevoegd gezag van stichting PlatOO is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Het bevoegd gezag is gevestigd aan Deurneseweg 13, 5709 AH in Helmond en bereikbaar op tel. 0492-392112.

PlatOO heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de geldende privacy wet- en regelgeving binnen onze organisatie. U kunt bij onze FG terecht met vragen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om uw rechten uit te oefenen zoals nader beschreven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming PlatOO

E-mail: fg@platoo.nl
Telefoon: 0492-792401
Stichting PlatOO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u via onze website middels een online formulier reageert, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Superior Internetdiensten (www.superior.nl). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mailprovider (Microsoft). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van ‘functionele cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door uw internetbrowser). Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet.

Eventueel op deze website ingesloten functionaliteiten van externe aanbieders, zoals bijvoorbeeld Youtube video’s, Google Analytics, Google Agenda, Google Maps kaartje, Facebook tijdlijn of een Twitter blok plaatsen daarnaast hun eigen cookies voor de correcte werking van hun diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw browser. Voor uitleg hierover verwijzen we naar de help-functie van de browser die u gebruikt.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie van deze website voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. We passen bijvoorbeeld versleuteling toe (HTTPS) om data van u veilig te kunnen verzamelen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in deze Privacyverklaring.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wanneer u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres bovenaan deze Privacyverklaring. Geef daarbij duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien, corrigeren of aanvullen.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via tel. nr. 0492-392112 of stuurt u een e-mail naar secretariaat@platoo.nl. Ook kunt u direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van stichting PlatOO op fg@platoo.nl.

Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd onze Privacyverklaring aan en raden u aan om deze regelmatig te raadplegen.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2022