OBS De Horizon

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 207 (per 1 februari 2023)

OBS De Horizon is volop in beweging en gaat uit van de leerbehoeften en het leerplezier van iedere afzonderlijke leerling, met de nadruk op betekenisvol onderwijs. Creativiteit, muzikaliteit en nieuwsgierigheid zijn sleutelwoorden binnen het onderwijs alsmede de zorg voor leerlingen met speciale leerwensen.

Deze uitgangspunten zijn voor het team aanleiding om enthousiast te blijven investeren in het meest passende onderwijsconcept. Dit onderwijsconcept doet recht aan de zes kernwaarden die we hoog in het vaandel hebben staan: Welkom, Samen, Vieren, Ervaren, Vertrouwen en Trots.

We houden rekening met verschillen tussen kinderen en gaan hierover met kinderen in gesprek. Durven zijn wie je bent, initiatieven nemen en zelf verantwoording dragen daar werken we samen aan.
OBS De Horizon werkt in alles nauw samen met OBS Kleurrijk in Ommel.

Contactgegevens

Jan van der Diesduncstraat 42
5721 VM Asten
[T] 0493-670141
[e-mail] info@obs-dehorizon.nl
[site] www.obs-dehorizon.nl

Frank Kuilder
Dhr. Frank KuilderDirecteur

‘Een goede leraar staat boven de methode’