Obs de Rietpluim

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 458 (per 1 februari 2023)

Op OBS de Rietpluim begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling tot positief kritische mensen. Kinderen leren en ontwikkelen zich door vanuit een actief onderzoekende houding antwoorden te vinden op (eigen) vragen.

Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat alle kinderen leren en zich ontwikkelen vanuit een eigen motivatie. Zo werken kinderen aan (basis)vaardigheden die ze nodig hebben om een duurzame plek in onze samenleving te verwerven. Kinderen verlaten onze school met een nieuwsgierige en onderzoekende houding en de behoefte om blijvend te ontwikkelen.

Tijdens het betekenisvol thematisch ontwerpen van ons onderwijs volgen we waar mogelijk de uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht werken. Een aantal aspecten benadrukken we: een gezamenlijke startactiviteit om de belangstelling en nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren, onderzoeksvaardigheden door het aanbieden van verschillende soorten onderzoek, het ‘binnenhalen’ van de sociaal-culturele praktijk en het betekenisvol afsluiten van een thema door een vorm van presentatie.

Op deze manier geven we betekenis aan de onderwerpen, aan de doelen en aan het leer- en ontwikkelproces. Vandaar dat we spreken van betekenisvol thematisch werken. De leerkrachten begeleiden dit proces en stimuleren kinderen om dit leerproces zelf te beïnvloeden en hier ook verantwoordelijkheid voor te dragen.

Contactgegevens

Ouwlandsedijk 27
5673 PS Nuenen
[T] 040-2841111
[e-mail] rietpluim@derietpluim.nl
[site] www.derietpluim.nl

Erik Adema
Dhr. Erik AdemaDirecteur

‘Ons motto: Vraag het de kinderen.’