Het Mooiste Blauw

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 187 (per 1 februari 2023)
School werkt met continurooster

Als kinderen geraakt zijn door een onderwerp of thema, ontstaat ontwikkeling. Het is een uitdaging voor ons als volwassenen om die nieuwsgierigheid vast te houden en waar nodig te voeden. Niet ieder kind wordt op hetzelfde moment door hetzelfde onderwerp geboeid. Niet door de vraag WAT KUN JE (NOG) niet, maar WAT KUN JE WEL, kunnen we kinderen betrokken krijgen. Passie is voorwaarde, zowel bij kinderen als volwassenen om maximale ontwikkelingskansen te creëren.

Contactgegevens

Bezoekadres: Pennekart 1
Postbus 47, 5670 AA Nuenen
[T] 040-7370161
[e-mail] info.hetmooisteblauw@platoo.nl
[site] www.hetmooisteblauw.nl

Nanouk Teensma
Nanouk TeensmaDirecteur

Niet door de vraag WAT KUN JE (NOG) niet, maar WAT KUN JE WEL, kunnen we kinderen betrokken krijgen.