Obs 't Schrijverke

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 420 (per 1 feb 2023)

’t Schrijverke is in 1981 als eerste openbare basisschool in Mierlo van start gegaan. De school heeft twee vestigingen: locatie Centrum en locatie Luchen. Locatie Centrum is gelegen in het centrum van het dorp aan de Heer van Grevenbroeckweg. Locatie Luchen ligt in de nieuwbouwwijk Luchen aan de Graspieper.

’t Schrijverke is een school waar samen geleerd, gewerkt en gespeeld wordt. We gaan er vanuit dat ieder kind het verdient zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. De primaire opdracht die wij onszelf stellen luidt: ‘Met aandacht goed onderwijs geven’. Wij hebben het dan over effectief onderwijs dat op twee pijlers steunt: een fijn schoolklimaat en goede lessen.

Contactgegevens

Locatie Centrum
Heer van Grevenbroeckweg 1
5731 EK Mierlo
[T] 0492-664011

Locatie Luchen
Graspieper 10
5731 SP Mierlo
[T] 0492-724824

[e-mail] info@obs-schrijverke.nl
[site] www.obs-schrijverke.nl

Bas Otten
Dhr. Bas OttenDirecteur

‘Effectief onderwijs in een fijn schoolklimaat’