Obs 't Schrijverke

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 376 (per 1 oktober 2018)

’t Schrijverke is in 1983 als eerste openbare basisschool in Mierlo, naast vier katholieke basisscholen, gestart met drie groepen. In februari 1995 zijn we verhuisd naar een licht en modern schoolgebouw. Aan weerszijden van het schoolgebouw liggen prachtige speelplaatsen. Op het aangrenzende grasveld voetballen de kinderen. Er is een zandbak, een fort, klimtoestellen en de schooltuin ’t Hofke.

De naam van de school ’t Schrijverke komt van het beroemde gedicht van Guido Gezelle. ’t Schrijverke is het Vlaamse woord voor draaikevertjes. De namen van onze groepen zijn allemaal van dieren die om of in het water leven. Onze aula heet dan ook “De Waterplas” ’t Schrijverke is een school waar samen geleerd, gewerkt en gespeeld wordt. Het onderwijs richt zich dan ook op de totale ontwikkeling van ieder kind. Hiermee bedoelen we de verstandelijke, sociaal-emotionele, lichamelijke, creatieve en culturele ontwikkeling. De 5 uitgangspunten van ons onderwijs zijn Niet apart, maar samen, Elk kind is uniek!, Samen werken samen leren, gezamenlijk afstemmen en overleggen, Niet apart maar samen verantwoordelijk.

Contactgegevens

Locatie Centrum
Heer van Grevenbroeckweg 1
5731 EK Mierlo
[T] 0492-664011

Locatie Luchen
Graspieper 10
5731 SP Mierlo
[T] 0492-724824

[e-mail] info@obs-schrijverke.nl
[site] www.obs-schrijverke.nl

Bas Otten
Dhr. Bas OttenDirecteur

‘Effectief onderwijs in een fijn schoolklimaat’