OBS Kleurrijk

Schoolgegevens

OBS Kleurrijk is een openbare basisschool in Ommel.

aantal leerlingen: 89 (per 1 februari 2023)

In deze school werken vakmensen met passie, die gericht zijn op het behalen van prestaties in de breedste zin van het woord. Op deze school is iedereen welkom. SAMEN is een belangrijk woord hier, want leren en vieren doe je samen. Ouders, kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar op verschillende manieren, waarbij aandacht is voor de verschillen en verscheidenheid. Basisvoorwaarden hierbij zijn respect, vertrouwen en veiligheid. Het is een kernwaarde dat je je verantwoordelijk voelt voor jezelf en elkaar.

Er wordt gewerkt aan een brede ontwikkeling van ieder kind, waarbij talenten worden herkend en verder ontwikkeld. Effectieve, uitdagende en liefdevolle begeleiding, formeel dan wel informeel, dienen kinderen in staat te stellen tot bloei te komen en hun unieke kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. OBS Kleurrijk geeft zowel instrumenten voor het functioneren in onze samenleving als ook ruimte voor het ontwikkelen van de persoonlijke talenten op emotioneel, sociaal, materieel en spiritueel terrein. Creatief en kritisch denken, bewustzijnsontwikkeling, probleemoplossend vermogen en reflectie zijn essentiële vaardigheden die worden gestimuleerd, geleerd en geoefend.

Contactgegevens

Dionysiusstraat 4
5724 AC Ommel
Tel: 0493 670017
Email: samantha.berkvens@platoo.nl
www.obskleurrijk.nl

Samanta
Samantha BerkvensDirecteur