Obs de Bron

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 184 (per 1 februari 2023)

OBS De Bron is een kleinschalige school in de wijk de Koolhof in Deurne. Een school waarin we ervan uitgaan dat elk kind 100% oké is en zeer welkom is, ongeacht afkomst, religie, taal of beperkingen.

Op OBS De Bron krijgen kinderen de mogelijkheid om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken. We bouwen samen met de kinderen aan het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de kinderen, zo maken wij ze sterk.

Wanneer deze basis aanwezig is, maakt het de weg vrij voor ontwikkeling. Daarbij geloven wij niet in onderwijs voor het gemiddelde kind en staan we voor maatwerkonderwijs! Dit betekent dat wij nauwkeurig nagaan wat het kind al beheerst en stemmen het onderwijsaanbod van het kind daarop af, creëren een nieuwsgierigmakende leeromgeving, maken kinderen eigenaar van hun eigen leerproces en  werken waar mogelijk samen.

Contactgegevens

Spaarne 18
5751 WJ Deurne
[T] 0493-317234
[e-mail] info@obsdebrondeurne.nl
[site] www.obsdebrondeurne.nl

Natasja SimonsDirecteur

Natasja‘Wij bouwen samen onderwijs voor kinderen waarbij het welbevinden, de nieuwsgierigheid, de zelfverantwoordelijkheid en het samenwerken voorop staat.’