Obs het Klokhuis

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 199 (per 1 februari 2023)

OBS Het Klokhuis is een school waar kinderen vanuit betrokkenheid uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, creatieve en respectvolle mensen. Het woord ‘samen’ is erg belangrijk binnen onze school. Kinderen worden gestimuleerd om samen te werken, te vieren en te spelen. Ze leren van en met elkaar. We zien ouders als onze partners in de driehoek kind-ouder-school.

Kinderen krijgen een stem in de school als oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap. We werken dagelijks aan een positief en veilig klimaat, waarbij ieder kind wordt gezien en uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. We stellen hoge doelen voor taal, rekenen en lezen en besteden daarnaast veel aandacht aan de totale ontwikkeling van het kind.

Verschillen tussen mensen zien wij als een meerwaarde, het respectvol omgaan met deze verschillen is uitgangspunt voor ons onderwijs. Tijdens het thematisch werken gaan we uit van de verschillende talenten en interesses van kinderen (meervoudige intelligenties).

OBS Het Klokhuis, een school met PIT!

Contactgegevens

Beek en Donk
Wijnkelderweg 3a
5741 ND Beek en Donk
[T] 0492-465527

[e-mail] info@obshetklokhuis.nl
[site] www.obshetklokhuis.nl

Iris Schellekens
Mw. Iris SchellekensDirecteur

‘Op het Klokhuis spelen we samen, leren we samen en werken we samen aan de totale ontwikkeling van alle kinderen.’