OBS 't Einder

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 241 (per 1 feb 2023)

IK BEN WELKOM,
IK VIND LEREN LEUK!

 Als enige openbare basisschool in de kern Gemert biedt ’t Einder onderwijs met een eigen karakter. Behalve dat de school open staat voor elke levensovertuiging, heeft ze ook gekozen voor het concept van de Brede School. Kinderen vanaf twee jaar zijn er welkom in de kinderopvang en peuterspeelzaal, die in dezelfde gebouwen gehuisvest zijn.

Vanuit betrokkenheid en enthousiasme werken we als team met onze leerlingen en ouders, zodat iedereen zich welkom voelt. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich prettig voelen op school en actief meedenken over het werken en leren. Op onze school werken we samen met leerlingen en ouders en is iedereen gelijkwaardig.

Samen kijken we naar wat de kinderen nodig hebben en naar hun talenten zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De betrokkenheid van ouders is daarom erg belangrijk voor ons en voor de kinderen. We streven ernaar om zo laagdrempelig en transparant mogelijk te zijn. Deze kenmerken kunt u zien en voelen als u onze school binnenstapt.

’t Einder heeft met het streven naar kleine groepen veel aandacht voor het individuele kind. Als kinderen intensieve ondersteuning nodig hebben dan onderzoeken wij of we daarin kunnen voorzien. We denken in mogelijkheden en zijn trots op wat we hierin met onze leerlingen bereiken. ’t Einder is een school met een open karakter. Kinderen groeien op in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. We vinden het belangrijk dat kinderen onderlinge verschillen accepteren en respectvol met elkaar omgaan. Daarbij hechten we grote waarde aan een duidelijke structuur met rust, regelmaat en heldere regels. We maken heldere afspraken omtrent leren en samenwerken op onze school. Naast een afgestemd aanbod op het leren van taal, spelling en rekenen besteden wij aandacht aan sociale, culturele en creatieve vaardigheden. We willen aansluiten bij ieders eigen mogelijkheden en talenten en die optimaal benutten.

In de kleutergroepen werken we in thema’s. We bieden onderwerpen aan die betekenisvol zijn. op die manier sluiten we aan bij het jonge kind. Naast het leren van taal, spelling en rekenen besteden wij aandacht aan sociale, culturele en creatieve vaardigheden. We willen aansluiten bij ieders eigen mogelijkheden en talenten en die optimaal benutten.

‘Ik vind leren leuk’

In ons onderwijs speelt de relatie leerkracht leerling een zeer grote rol. ’t Einder biedt onderwijs voor het kind van deze tijd en voor de volwassene van de toekomst. We begeleiden de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen in zijn/haar eigen persoonlijke ontwikkeling. Samen met het kind kijken we niet alleen naar de eindopbrengsten maar juist ook naar het proces dat ze doorlopen.

Zo leren ze zicht te krijgen op hun eigen ontwikkeling. Dit bevordert de motivatie en betrokkenheid van het kind bij zijn/haar leerproces. De kinderen leren op een actieve manier. Daarbij maken we gebruik van moderne leermiddelen en technologieën (ICT, eigentijdse methoden, spellen, onderzoek, ontwikkelingsmateriaal en excursies) om kinderen goed voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. We zorgen ervoor dat onze instructies duidelijk, krachtig en uitdagend zijn. Na drie kwartier geconcentreerd bezig zijn, doen we met de groep een spelletje (energizer) of iets dergelijks om voor ontspanning te zorgen. Daarnaast is de leerkracht ondersteunend, coachend en stuurt en begeleidt de kinderen. Bovendien leren kinderen ook van en met elkaar op ’t Einder. De belevingswereld van het kind wordt ook betrokken bij het totale leerproces. Hierdoor wordt leren betekenisvol. We werken met een traditioneel rooster van half 9 tot drie uur ’s middags waarbij de leerlingen tussen de middag één uur pauze hebben. Dit geeft meer rust en tijd. Kinderen kunnen in de middagpauze overblijven of naar huis. Dit zorgt voor een afgestemde, evenwichtig opgebouwde dag. Onderzoek toont aan dat kinderen hierdoor beter kunnen leren.

Wilt u onze school bezichtigen of extra informatie?
U bent het hele schooljaar van harte welkom!

Contactgegevens

Wetering 25
5422 AN Gemert
Directeur: Monique Ferwerda
[T] 0492-365926
[e-mail] info@obseinder.nl
[site] www.obseinder.nl

 

‘Welbevinden, samenwerken, eigenaarschap, betrokkenheid en talentontwikkeling… maakt leren leuk!!!’