Obs de Kleine Kapitein

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 178 (per 1 feb 2023)

De Kleine Kapitein is een basisschool midden in de dorpskern van Bakel. Het gebouw heeft een open uitstraling waarbinnen kinderen dageljiks onderwijs kunnen genieten in een kleine, overzichtelijke setting.
Het motto van De Kleine Kapitein is “Kind in zicht”. Kijken naar het kind en kansen zien. Betekenisvol onderwijs, betrokkenheid en bedoelingen, deze drie kernwoorden geven richting aan ons onderwijs.
Op De Kleine Kapitein werken kinderen thematisch. Hierbinnen hebben de kinderen een grote inbreng, waardoor de drie bovenstaande kernwoorden volledig worden opgevangen. Door samenwerking, onderzoekend leren en gebruik van moderne leermiddelen komen kinderen tot ontwikkeling.
Brede ontwikkeling is een belangrijke pijler op De Kleine Kapitein. Naast de cognitieve ontwikkeling staan bij ons de sociaal emotionele ontwikkeling en ontwikkeling op het gebied van expressie en creativiteit hoog in het vaandel.

Contactgegevens

Bernhardstraat 2a
5761 BJ Bakel
[T] 0492-343023
[e-mail] directie.kleinekapitein@platoo.nl
[site] www.obsdekleinekapitein.nl

Inge LuijbenDirecteur

‘Welbevinden, samenwerken, eigenaarschap, betrokkenheid en talentontwikkeling… maakt leren leuk!!!’