BuitensteBinnen

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 248 (1 feb2023)

Basisschool BuitensteBinnen is ontstaan uit een fusie tussen De Krommen Hoek en De Regenboog.  De naam BuitensteBinnen is niet zomaar gekozen. Het ontwerp van het nieuw te bouwen schoolgebouw en het nieuwe onderwijsconcept Jenaplan vormen de inspiratie. In het nieuwe schoolgebouw worden buiten en binnen sterk aan elkaar verbonden. Een groot en groen speelterrein met zicht op de Dommelvallei (buiten) aan de klaslokalen (binnen). Doordat bij alle klaslokalen balkons (buitenruimtes) worden aangebracht met ruimte voor leren, worden binnen en buiten nadrukkelijk met elkaar verbonden. Onderwijsactiviteiten vinden zowel binnen als buiten plaats.
De naam past ook bij het Jenaplanconcept dat de nieuwe school als basis neemt. Over 4 jaar wil de school een Jenaplanschool zijn en daar werkt ze in stappen naar toe. Jenaplan is een pedagogisch concept waarbij de relatie met jezelf (binnen) en de ander en de wereld om je heen (buiten) centraal staat.

Contactgegevens

Van Gentlaan 4
5694 CL Son en Breugel
Tel: 0499-490328
Email: info.buitenstebinnen@platoo.nl
www.obsbuitenstebinnen.nl

Sebastian PhilippartDirecteur