Obs de Hasselbraam

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 226 (per 1 februari 2023)

De Hasselbraam is gelegen in Deurne in de wijk d’n Heiakker. Een wijk met mooie huizen, veel groen! Het ronde schoolgebouw maakt duidelijk dat we open staan voor anderen. Je kunt er als het ware ‘doorheen’ kijken. We werken samen vanuit een visie op onderwijs, waarbij je de volgende zaken elke dag ziet:

We houden echt rekening met verschillen tussen kinderen. Durven zijn wie je bent, initiatieven nemen en zelf verantwoording dragen. Veel gebruik maken van een podium. Samenwerkende kinderen kom je overal tegen. Werken vanuit 5 pijlers; je hebt respect voor elkaar, je bent zuinig op spullen van jezelf en een ander; er is rust op de plekken waar dat nodig is; je doet elkaar geen pijn; je pest een ander niet!

Contactgegevens

Torteltuin 2
5754 HA Deurne
[T] 0493-312780
[e-mail] info.dehasselbraam@platoo.nl
[site] www.dehasselbraamdeurne.nl

Erika SpreenDirecteur

‘Samen werken, samen leren en samen (be)leven. Want leren doe je niet alleen!’