Asten gaat van zeven naar vier basisscholen

Posted by Frank Kemme | 6 november 2017 | Actueel, PlatOO in de pers
FotoMeulenhof
ED | woensdag 25 oktober 2017 | Door Tonny Peeters.
Vijf onderwijsgebouwen in Asten worden binnen vijf jaar gesloten. Op die plekken komt wellicht woningbouw terug. Ouders zijn geschrokken van de plannen.

Het aantal scholen in het ‘rijkelijk bedeelde’ Asten gaat terug van zeven naar vier. Op twee locaties vindt nieuwbouw plaats (Loverbosch en nabij Varendonck College), op één plek uitbreiding en verbouw (Voordeldonk) en het in 2016 opgeleverd Talent blijft zoals het is.

Verder worden binnen vijf jaar vijf verouderde schoolgebouwen gesloten. De scholen in Ommel en Heusden blijven daarentegen behouden. ,,Het is een moeilijk en ingewikkeld verhaal dat veel impact zal hebben op Asten”, verwacht wethouder Theo Martens. Na ruim anderhalf jaar onderhandelen zijn het gemeentebestuur en de schoolbesturen Prodas en PlatOO tot een akkoord gekomen over de toekomst van het onderwijs in Asten. Er zijn te veel scholen en te veel lokalen staan leeg. Bovendien zijn diverse scholen ouder dan zestig jaar (Voordeldonk, Lambertus, Bonifatius) en naderen andere gebouwen (Ommel, Horizon en Lover) hun afschrijvingsdatum. Tijd voor vernieuwing dus.

Krimp

Daar komt nog een krimp in leerlingenaantal bij. Momenteel telt Asten 1190 basisschoolleerlingen, dat zijn er in 2031 zo’n tweehonderd minder. Dat zou betekenen dat Asten veel geld in onderhoud van gebouwen moest steken, wat weer ten koste zou gaan van het onderwijs.

PlatOO gaat een nieuwe school bouwen in nieuwbouwwijk Loverbosch. Bestuurder Annemie Martens is blij. ,,We hebben een heel constructieve periode achter de rug, eigenlijk zitten we er nog midden in. Het onderwijs moet goed blijven en dat kan door de bouw van nieuwe scholen. We gaan nu met de schoolteams bekijken welke onderwijsconcepten we gaan toepassen.”

Prodas mag onder meer nieuwbouw plegen nabij het Varendonck College. ,,We zien veel kansen in dit nieuwe plan. Er valt veel te kiezen voor ouders en leerlingen. Bovendien gaan we mee in de tijd van veranderend onderwijs”,zegt voorzitter Jacqueline Ketelaar van de raad van bestuur. Volgens haar en Martens zijn er geen gevolgen voor de personele bezetting.

Binnen drie jaar worden de scholen in Loverbosch en nabij het Varendonck gebouwd, daarna is de verbouwing van Voordeldonk. Op de vier locaties is straks ook plek voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Tijdens de nieuwbouw blijven de huidige schoolgebouwen open. Wat er met de vrijkomende locaties gebeurt is nog onduidelijk. ,,Het meest voor de hand liggend is woningbouw, maar het kan ook goed wat anders worden.”

Foto: Meulenhof

Overige nieuwsberichten

Posted by Frank Kemme | 4 oktober 2019
Terugblik op de Studiedag van PlatOO
https://youtu.be/-utI1m3qwoM Op woensdag 2 oktober is er een studiedag geweest in het kader van de Dag van de Leraar. Een groep leraren en medewerkers van PlatOO zijn naar Eindhoven getogen...
Posted by Secretariaat | 10 juli 2019
PlatOO on tour
In het voorjaar van 2019 ging PlatOO 'on tour'. Sollicitanten werden uitgenodigd om met een bustour mee te reizen langs diverse scholen van PlatOO om een kijkje in de keuken...
Posted by Secretariaat | 10 juli 2019
Nieuwjaarsborrel
Op 11 januari jl. vond de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van PlatOO plaats in La Sonnerie in Son en Breugel. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de personeelsleden...