Schoolsluiting door Coronavirus

Posted by Frank Kemme | 13 maart 2020 | Actueel

PlatOO volgt het advies om de sluiting van de scholen te verlengen tot 28 april. Dit betekent dat uw kinderen tot de meivakantie niet naar school kunnen. Inmiddels hebben alle ouders een aanvullende brief per mail ontvangen. Klik hier voor de brief.

Onderwijs op afstand
De leraren van de groepen zijn de afgelopen weken druk doende geweest om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Deze manier van onderwijs verzorgen (waarbij we vooral gebruik maken van ICT) heeft goed vorm gekregen en zal worden gecontinueerd.

Ouders in vitale beroepen
Als onderwijs hebben wij de opdracht ontvangen om opvang te regelen gedurende onderwijstijd voor die kinderen van wie de ouders werkzaam zijn in vitale sectoren. Het betreft opvang als onderwijs niet mogelijk is of in het geval de school haar deuren moet sluiten. NB: Uiteraard kunnen kinderen van deze ouders alleen worden opgevangen als zij klachtenvrij zijn.

Wij willen inventariseren om welke ouders het gaat bij ons op school. Als de overheid spreekt over vitale sectoren dan heeft zij het primair over openbare orde / rechtshandhaving en zorg. Het gaat dan om de professionals die gedurende een maatschappelijke crisis een opdracht hebben in de frontlinie. Concreet gaat het dan om:

  1. politiemensen
  2. brandweerpersoneel
  3. ziekenhuispersoneel
  4. GGD- en RAV-personeel
  5. professionals die werkzaam zijn in de thuiszorg, ouderenzorg en zij die op professionele basis werken met andere zorgbehoevenden.
  6. overigen: maatwerk met als doel om andere van overheidswege bestempelde ‘vitale sectoren’ te kunnen laten draaien

Als u werkzaam bent in een van de vitale beroepen en u heeft thuis of in uw directe omgeving geen mogelijkheden voor opvang van uw kind tijdens schooltijden, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de school. In dat mailtje vermeld u uw naam en beroep, de instantie waar u werkzaam bent en de dagen waarop u verwacht gebruik te moeten maken van de mogelijkheid van opvang door school tijdens schooltijden.

Overige nieuwsberichten

Posted by Frank Kemme | 28 januari 2020
Waarom staakt het personeel in het onderwijs?
Aanstaande donderdag en vrijdag is er weer een landelijke staking in het onderwijs. In onze infographic leggen we uit waarom. Infographic PlatOO staking 30 en 31 januari 2020
Studiedag PlatOO
Posted by Frank Kemme | 4 oktober 2019
Terugblik op de Studiedag van PlatOO
https://youtu.be/-utI1m3qwoM Op woensdag 2 oktober is er een studiedag geweest in het kader van de Dag van de Leraar. Een groep leraren en medewerkers van PlatOO zijn naar Eindhoven getogen...