De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Sommige kinderen hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind naar een andere reguliere of speciale school in de regio. Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs.

Schoolondersteuningsprofielen

Elke Platoo-school heeft een schoolondersteuningsprofiel, dat je vindt op de website van de school. Daarin staat wat de basisondersteuning is, maar staat ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverbanden

Platoo is verbonden aan twee samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs: