Platoo streeft naar een positieve en open cultuur rondom (hoog)begaafdheid. De scholen van Platoo werken met een uniek leerarrangement dat bestaat uit een gestructureerd aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Met dit arrangement slagen alle scholen erin om cognitief begaafde leerlingen op (en deels vanuit) de eigen school voldoende uitdaging te bieden. Het arrangement biedt verdieping, verbreding en uitbreiding.

Experts op het gebied van hoogbegaafdheid werken samen in de Excellentiebrigade en het LeerNetWerk. Deelnemers zijn Brigadiers (zij vormen de Brigade), de coördinatoren (hoog)begaafdheid van elke Platoo-school en een projectleider.

Excellentiebrigade

De Excellentiebrigade bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten die hun expertise inzetten op alle scholen van Platoo en onderwijs verzorgen aan (hoog)begaafde leerlingen in een bovenschools arrangement: de Platoo-klas. Met het onderwijs in de Platoo-klas streven we de volgende doelen na:

  • contact met gelijkgestemden
  • leren leren (executieve functies en specifieke leerstrategieën)
  • leren plannen en organiseren (projectmatig werken en huiswerk)
  • leren leven (psycho educatie)
  • werken aan persoonlijke leerdoelen om de eigenaarschap van leerlingen te stimuleren

De Brigade ondersteunt, coacht en begeleidt de Platoo-scholen en verzorgt er scholingsmomenten. Elke school heeft samen met de Brigade een plan van aanpak opgesteld waarin duidelijk beschreven is waar de speerpunten voor de betreffende school liggen en wie daarbij betrokken zijn.

LeerNetWerk excellentie

Het LeerNetWerk (LNW) excellentie wordt gevormd door de coördinatoren (hoog)begaafdheid van alle Platoo-scholen en de Brigadiers. Het LNW zorgt voor vergroting van kennis en kunde van de leerkrachten op de scholen. In het LNW vindt afstemming plaats, worden good practices en kennis gedeeld en beleid ontwikkeld.

Coördinatoren (hoog)begaafdheid

Elke school heeft een coördinator (hoog)begaafdheid. De coördinator is verantwoordelijk voor een actieve uitwisseling van expertise tussen betrokken professionals. Op de eigen school is de coördinator de expert op het gebied van (hoog)begaafdheid en in staat om leerkrachten te ondersteunen, informeren, begeleiden en sturen als het gaat om onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

Projectleider

De projectleider stuurt het onderwijsarrangement excellentie aan en geeft invulling aan effectief ambassadeurschap van de Excellentiebrigade. De projectleider is de verbindende factor tussen de Excellentiebrigade en de verschillende partners, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Inmiddels heeft de Excellentiebrigade een flink netwerk opgebouwd. Zo nemen de projectleider en een van de brigadiers deel aan onderzoekswerkplaats POINT040.

Bij vragen over de excellentiebrigade kun je contact opnemen met projectleider Sandra Swinkels via excellentiebrigade@platoo.nl.