Kinderen met het Downsyndroom zijn van harte welkom op de scholen van Platoo. Zo wil Platoo voor kinderen met het Downsyndroom de sociale interactie met andere kinderen stimuleren en tegelijkertijd andere kinderen leren omgaan met kinderen met een handicap. Met behulp van passend onderwijs leren we schoolse vaardigheden aan die het leven van mensen met Downsyndroom verrijken en hen zelfstandiger maken.

Handboek ‘Kinderen met Syndroom van Down op de reguliere basisschool’

Een van onze doelen is het vergroten van onze kennis en deze kennis overdraagbaar te maken voor anderen. Een groep van leerkrachten, onderwijsassistenten, IB’ers, orthopedagogen en directeuren van Platoo en OBS Helmond heeft hun kennis en ervaring met kinderen met het Syndroom van Down gedeeld en vergroot. Een van de resultaten is het handboek ‘Kinderen met het Syndroom van Down op de reguliere basisschool’. Het kan iedereen helpen die aan de vooravond staat van het toelaten van en/of het werken met een kind met het Syndroom van Down in de reguliere klas. Dit handboek is tot stand gekomen dankzij het Platoo-lab, waarin het projectplan Down Inclusive is opgenomen.