Scholen zijn de organisaties in onze samenleving waar de toekomst van een nieuwe generatie begint. We zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen op te leiden tot zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers die kritisch denken. In onze onderwijsopdracht richten we ons op personificatie, socialisatie, kwalificatie en rekenschap.

In ons koersplan 2024-2028 spreken we ons uit over wie wij zijn en wat we belangrijk vinden. We houden onze ogen open voor de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. We zoomen in op drie thema’s die de komende jaren centraal staan binnen onze stichting en scholen:

Thema 1: Goed onderwijs

Binnen het thema ‘Goed onderwijs’ zetten we in op hoge leerprestaties en betrokkenheid van leerlingen. De brede ontwikkeling staat centraal, met een stevige basis aan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. ICT is daarin een rode draad. Maatschappelijke ontwikkelingen vormen de context waarin basisvaardigheden betekenisvol worden.

Thema 2: Vakmanschap & werkgeverschap

Het thema ‘Vakmanschap & werkgeverschap’ gaat over het voortdurend ontwikkelen van de professionaliteit van onze medewerkers en het creëren van een inspirerende werkomgeving. We stellen concrete doelen als basis voor een lerende organisatie en goed werkgeverschap.

Vakmanschap en professionele ontwikkeling gaan hand in hand met het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers.

Thema 3: Verbinding & veerkracht

Het derde thema ‘Verbinding & veerkracht’ benadrukt het belang van samenwerking binnen onze scholen en de bredere gemeenschap. We streven naar een inclusieve omgeving waarin diversiteit wordt omarmd en benut. We verbinden ons met maatschappelijke uitdagingen, waardoor onze scholen een integraal onderdeel van de samenleving zijn.