Obs het Toverkruid

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 112 (per 1 oktober 2020)

Het Toverkruid is een openbare school met een locatie in de kern Asten (aan de rand van nieuwbouwwijk Loverbosch) en een locatie in Ommel.

In 1992 is de school door ouders gesticht op de locatie Asten. Vanwege de grote vraag naar openbaar onderwijs is naast de Horizon, de openbare school in de wijk Ostade, deze school gesticht aan de oostkant van Asten. Na een korte periode van noodlokalen is de school gestaag gegroeid en zijn de noodlokalen vervangen door een semi-permanent gebouw. Dit gebouw is later uitgebreid met 2 lokalen en heeft in het voorjaar van 2010 een flinke metamorfose ondergaan. Sinds 2015 maakt locatie Ommel onderdeel uit van Het Toverkruid.

In deze school werken vakmensen met passie, die gericht zijn op het behalen van prestaties in de breedste zin van het woord. Op deze school is iedereen welkom. SAMEN is een belangrijk woord hier, want leren en vieren doe je samen. Ouders, kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar op verschillende manieren, waarbij aandacht is voor de verschillen en verscheidenheid. Basisvoorwaarden hierbij zijn respect, vertrouwen en veiligheid. Het is een kernwaarde dat je je verantwoordelijk voelt voor jezelf en elkaar.

Er wordt gewerkt aan een brede ontwikkeling van ieder kind, waarbij talenten worden herkend en verder ontwikkeld. Effectieve, uitdagende en liefdevolle begeleiding, formeel dan wel informeel, dienen kinderen in staat te stellen tot bloei te komen en hun unieke kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. Het Toverkruid geeft zowel instrumenten voor het functioneren in onze samenleving als ook ruimte voor het ontwikkelen van de persoonlijke talenten op emotioneel, sociaal, materieel en spiritueel terrein. Creatief en kritisch denken, bewustzijnsontwikkeling, probleemoplossend vermogen en reflectie zijn essentiële vaardigheden die worden gestimuleerd, geleerd en geoefend.

Contactgegevens

locatie Asten
Dalkruid 23
5721 RR Asten
[T] 0493 697439

locatie Ommel
Dionysiusstraat 4, 5724 AC Asten
[T] 0493 670017

[e-mail] info@toverkruid.nl
[site] www.toverkruid.nl

Samanta
Mw. Samantha BerkvensDirecteur
Lutske Cornelissen
Mw. Lutske CornelissenDirecteur

‘Effectieve, uitdagende en liefdevolle begeleiding.’