Privacyverklaring

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van de website van Stichting Platoo, ressorterend onder het bevoegd gezag van stichting Platoo.

Functionaris gegevensbescherming

Pascal Marcelis
0492 – 792 401
fg@platoo.nl

Responsive disclosure

Bij Platoo vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als je een zwakke plek in een van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen om onze gebruikers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

  • Je bevindingen te mailen naar fg@platoo.nl of telefonisch contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via 0492 – 792 401;
  • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het verhelpen van de lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven het volgende:

  • Wij reageren binnen 3 dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
  • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid;
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen we, als je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker. Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Versie: 30-10-2019

Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door Kennisnet en het bevoegd gezag van stichting Platoo.