De Krommen Hoek

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 162 (per 1 okt 2018)

De Krommen Hoek is een actieve school waar ouders en leraren gezamenlijk zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs in de ruimste zin van het woord. Wij leggen nadruk op de manier van werken; hoe gaan leraren om met kinderen; hoe voelt de sfeer als je een groep binnenstapt; hoe gaan kinderen met elkaar om én wat moeten kinderen zoal leren. Dit alles is bepalend voor het karakter van een school, maar elk mens is verschillend en elk mens let op andere aspecten en hecht daar waarde aan.

Contactgegevens

Doormanlaan 1, Son en Breugel
Postadres:
Postbus 42, 5690 AA Son en Breugel
[T] 0499-471696
[e-mail] info@bskrommenhoek.nl
[site] www.bskrommenhoek.nl

Sandra Buys
Mw. Sandra BuysDirecteur

‘Wij leggen nadruk op de manier van werken’