De Krommen Hoek

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 157 (per 1 oktober 2020)

Voor De Krommen Hoek is elk kind uniek is. Het team van de school is er echt voor de kinderen. Samen zorgen zij voor een veilige en vertrouwde sfeer, waarin kinderen gestimuleerd worden in hun dagelijkse ontwikkeling. De groene omgeving waarin de school ligt, helpt daarbij enorm. Flexibiliteit hoort bij De Krommen Hoek. Dat geldt voor de zorg die wordt geboden, voor de manier van omgaan met kinderen. Maar dat geldt ook voor de manier waarop we met omstandigheden wordt omgegaan. Ouders zijn erg betrokken bij de school en bieden veel ondersteuning bij de uitvoer van onze manier van onderwijs geven.

Contactgegevens

Doormanlaan 1, Son en Breugel
Postadres:
Postbus 42, 5690 AA Son en Breugel
[T] 0499-471696
[e-mail] info@bskrommenhoek.nl
[site] www.bskrommenhoek.nl

Mw. Sandra BuysDirecteur

‘Op de Krommen Hoek gaan we uit van verschillen, want ieder kind is uniek!’